NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa pv Gs. Nguyễn Bá Lộc (phần 02)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với Giáo sư Nguyễn Bá Lộc – Cựu Hội trưởng Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ.

      DLSN07052022bis PV

You May Also Like