Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam: Luật sư Nguyễn Văn Đài

Hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Chính vì thế một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh, một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể, mặt khác xây dựng một guồng máy chính quyền ổn định hầu lèo lái con thuyền quốc gia. Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tại căn bản của xã hội. Đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản Hiến pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng và chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT ĐLSN chủ trương.

Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân, không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài.

Sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc hội luận với Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc. Trong chương trình hôm nay Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ nói về việc tại sao đảng csvn, thông qua bản hiến pháp lại mặc nhiên điều khiển hệ thống vận hành của nhà nước.

      DLSN18092023bis-HPVN

You May Also Like