BÌNH LUẬN: Tổ Quốc Và Uy Quyền Của Nhân Dân

Trong một nền dân chủ chân chính, còn một thực thể cao hơn cả Hiến Pháp. Đó là nhân dân, vì nhân dân không những là cứu cánh của Hiến Pháp, mà nhân dân cũng là thực thể có nhiều uy quyền nhất trong quốc gia nữa. CSVN phản bội nhân dân và sẽ bị tiêu diệt.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “TỔ QUỐC VÀ UY QUYỀN CỦA NHÂN DÂN sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      DLSN24082023bis BL

TỔ QUỐC VÀ UY QUYỀN CỦA NHÂN DÂN

Hoàng Minh Phú

Nhìn qua lịch sử thế giới, chúng ta thấy bất cứ dân tộc nào hiện đang sống trên địa cầu này, đều coi họ là những người có uy quyền tối thượng trong việc bảo vệ Tổ Quốc và quyền lợi của nhân dân nước họ, trong mọi thời kỳ, mọi tình huống. Dân tộc Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Đọc lại lịch sử nước nhà, suốt chiều dài gần 5000 năm, Tổ Quốc và nhân dân Việt với biết bao biến đổi, thịnh, suy. Dân Việt đã nổi trôi theo dòng lịch sử, để vực dậy, vươn lên và tồn tại cho đến ngày nay.

Trước những nanh vuốt hung tàn của bất cứ kẻ thù nào, dân ta cũng thề quyết đập tan. Cho dù những thế lực bạo chúa gian ác từ Phương Bắc, chế độ quân chủ độc đoán, chế độ Phát-xít, chế độ Thực dân hay chế độ cộng sản độc tài đảng trị. Những chế độ có thế lực xấu xa trong quá khứ, đã bị dân ta dẹp tan.

Nhưng hiện nay, nhân dân ta đang sống và bị cai trị bởi chế độ cộng sản hung ác, độc tài, đàn áp, thối nát, xảo trá và chúng đã trở thành những tên cộng phỉ.

Dân tộc chúng ta sẽ tiếp tục vực dậy, vươn lên, để đập tan chế độ cộng sản, một tập đoàn Mafia chuyên cướp bóc và trấn lột nhân dân. Tập đoàn này luôn dung túng và che chắn cho các thành viên của Đảng Cộng Sản, để chúng nhân danh đảng thực hiện vô vàn tội ác với nhân dân.

Những tin tức đa chiều, được loan truyền qua lăng kính và ánh sáng của nền văn minh điện toán, tội ác của chúng đã được phơi bày cho toàn thể dân Việt và nhân dân thế giới thấy. Những tội ác của đảng đã trở thành lực cản, trong tiến trình xây dựng Tổ Quốc, xây dựng nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên cho Việt Nam.

Toàn dân hãy nhìn lại, nguyên do nào Tổ Quốc ta có cái chế độ cộng sản này và chúng từ đâu đến?

Kể từ năm 1786 quân Pháp bắt đầu đánh phá nước ta, trước hoàn cảnh phong ba, nghiệt ngã của Tổ Quốc, trước sự xâm chiếm của thực dân Pháp, nhân dân ta đã chấp nhận nuôi dưỡng những đứa con ngoài giá thú, có tên Cộng Sản do các dòng họ Lênin và Mao sinh đẻ.

Tưởng đâu, chúng sẽ cùng nhân dân ta làm lợi cho Tổ Quốc và dân tộc, sau khi đánh đuổi được thực dân Pháp. Nhưng nhân dân đã sai lầm khi nhận vơ, nuôi dưỡng những đứa con cộng sản ngoại tộc này.

Thật đau đớn thay, khi chúng được nhân dân, nuôi dưỡng ăn no, khôn lớn, chúng lại trở mặt, giết hại và cướp phá, chính những ngưới đã nuôi ăn, bảo bọc chúng. Dần dần chúng trở thành những đứa con ngoại lai khốn nạn.

Đến nay chúng đã tập trung và liên kết thành một đảng cướp lớn nhất nước. Chúng luôn chủ trương đảng cộng sản là trên hết và kêu gọi tôn thờ các ông: Mác, Lenin và Mao có nguồn gốc Tây, Tàu. Chúng còn kêu gọi tôn sùng một lão già và gọi là “cha” để mị dân.

 

Kể từ ngày nhân dân ta nhận nuôi chúng vào năm 1930 đến nay đã 93 năm, có nghĩa là chúng đã già, trở nên lú lẫn, và đang sợ chết. Chúng cũng không còn minh mẫn, nên không biết đâu là phải trái, là luân thường đạo lý, chúng không biết ơn nhân dân Việt Nam, những người đã có công nuôi dưỡng chúng, để chúng có được cái tên “Đảng Cộng Sản” như hôm nay. Trái lại chúng còn bắt nhân dân phải biết ơn đảng, chúng  bảo:  “không có đảng làm sao có chúng ta”, (chúng ta ở đây có nghĩa là nhân dân).

Từ đó chúng nhân danh đảng, hà hiếp, cướp của, làm hại dân lành, đồng thời dã tâm chia rẽ đồng bào, phá nát nguồn cội của dân tộc Việt.

Tổ Quốc này do tổ tiên của chúng ta đã hy sinh xương máu, bảo vệ dân tộc và xây dựng nước nhà để Tổ Quốc mãi trường tồn. Vậy mà chúng đã manh tâm đem dâng hiến một phần giang sơn, biển đảo cho bọn bành trướng Bắc Kinh, bán rẻ Tổ Quốc Việt cho Tàu cộng. Chúng sẵn sàng ra tay giết hại nhân dân, nếu có ai đó dám phê phán hành động bán nước, hành động cướp bóc của chúng.

Hiện nay trên thế giới, đã có nhiều quốc gia, thể hiện uy quyền dân tộc một cách mạnh mẽ để khai trừ, không nhận nuôi dưỡng những tên cộng sản ngoại tộc.

Tuy nhiên vẫn còn một vài quốc gia đang dung dưỡng chúng, trong đó có Tổ Quốc Việt Nam.

Vậy, nhân dân Việt phải làm gì khi tổ quốc đang lâm nguy vì những đứa con ngoại lai mà chúng đang manh tâm rước voi về dày xéo mồ mã Tổ Tiên của giống nòi Bách Việt?

Trước câu hỏi này, toàn dân cần trả lời mạnh mẽ và dứt khoát: Chúng ta phải thể hiện uy quyền của nhân dân Việt. Quyết một lòng đồng tâm, hiệp lực tiêu diệt những tên cộng sản. Vì sau 93 năm, chúng đã trở thành đảng cướp hung dữ và bạo ngược, coi thường nhân dân ta.

Chúng đang tiếp tay với giặc Tàu làm sụp đổ nền văn hoá truyền thống của Tổ Tiên, phá nát cơ đồ, làm lụn bại kinh tế nước nhà do nạn cường quyền cướp bóc lan tràn hiện nay.

Trước những hiện trạng lộng hành của đảng, chúng đang phá nát Tổ Quốc, Quê Hương Việt Tộc.

Đất nước Việt bị bán rẻ, nhân dân mất ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị cướp phá.  Vậy, phải đợi đến bao giờ nhân dân ta mới thể hiện uy quyền của mình, để tiêu trừ và trừng trị những tên con nuôi cộng sản phản trắc này.

Dân tộc ta cần phải dùng uy quyền tối thượng của nhân dân, đứng lên phế bỏ những tên con nuôi cộng sản ngoại lại xấu xa. Nhân dân ta không cần đắn đo, chần chờ thêm nữa, toàn dân phải anh dũng như hào khí của Tổ Tiên, quyết tâm phế bỏ cái chế độ cộng sản độc tài để cứu lấy Tổ Quốc.

Uy quyền của toàn dân sẽ phải như sóng thần Biển Đông, cuốn trôi cái đảng Mafia cộng sản Việt Nam hiện nay.

Sau khi dẹp tan được tập đoàn cộng sản ăn hại. Chúng ta sẽ nắm tay, cùng nhau xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, Tổ Quốc ta phải trở thành quốc gia hùng mạnh, để được thế giới nễ trọng./.

You May Also Like