Thời Sự: Phỏng vấn Ông TRẦN QUỐC BẢO về “Một năm sau cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine” (phần 2)

Kính thưa quý thính giả, hôm nay, 24 tháng 2, năm 2023, đánh dấu đúng một năm ngày quân Nga, dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Vladimir Putin, đã ngang ngược xâm lăng Ukraine, một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và là một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Để tìm hiểu về biến cố lịch sử này, hôm qua, chúng tôi có buổi trao đổi vơi ông Trần Quốc Bảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc, về diễn tiến và sự thất bại của Nga trong cuộc chiến này. 

Hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tiếp (phần cuối) để phân tích hậu quả của biến cố này, và đặc biệt là đối với người dân Việt, sự kiện nào, và kinh nghiệm gì đáng cho chúng ta ghi nhớ

      DLSN24022023bis-PV

You May Also Like