Quốc công Tống Phước Hiệp

Danh Nhân Nước Việt

 Kính thưa quý thính giả,

Một vị quan nổi tiếng thanh liêm, chánh trực, luôn áp dụng luật pháp nghiêm minh. Ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân, được chúa Nguyễn truy tặng tước Hữu Phủ Quốc Công.

Trong tiết mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Quốc công Tống Phước Hiệp” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN28012023bis-DNNV

Tống Phước Hiệp quê quán ở huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cha ông tên Tống Phước An.

-Năm 1732, chúa Nguyễn quyết định thành lập Long Hồ Dinh, Tống Phước Hiệp được bổ nhiệm làm quan Lưu Thủ đầu tiên tại nơi này.

-Năm 1771, nước Xiêm La không có vua, chức Phi Nhã đất Mang Tát là Trịnh Quốc Anh tự lập làm vua, khởi binh vây đánh Hà Tiên. Tổng binh Hà Tiên là Mạc Thiên Tứ giữ không nổi phải rút quân.
-Tháng 6 năm 1772, chúa Nguyễn Phúc Thuần sai Tổng đốc Nguyễn Cửu Đàm chỉ huy thủy binh đánh quân Xiêm La… Tống Phước Hiệp đem binh vào Châu Đốc tiếp ứng, đánh lui quân Xiêm. Chúa Nguyễn đưa Nặc Tôn về Nam Vang. Từ đó, quân Xiêm phải bỏ ý định đánh phá đất Việt, dân chúng các tỉnh miền Tây được an cư lạc nghiệp.

-Năm 1774, quân Tây Sơn đánh chiếm Bình Thuận. Ông nhận lệnh của tướng Nguyễn Cửu Đàm, hợp với Nguyễn Khoa Thuyên lãnh binh và viết hịch chiêu binh chống Tây Sơn. Ngay sau đó, ông được chúa Nguyễn phong làm Tiết Chế, tước Kinh Quận công… Ông mang quân đánh chiếm lại 3 phủ: Bình Thuận, Diên Khánh và Bình Khánh. Sau đó tiến đánh Phú Yên.

Lúc này, phía Bắc có quân họ Trịnh đóng ở Quảng Nam. Nguyễn Nhạc thấy không thể chia quân đánh 2 mặt, nên sai Phan Văn Tuế đưa thư và vàng cho Hoàng Ngũ Phúc xin nạp vùng đất Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tiền quân tiến đánh nhà Nguyễn.

Hoàng Ngũ Phúc dâng biểu, chúa Trịnh giao cờ cùng ấn kiếm phong cho Nguyễn Nhạc làm Tiên phong Tướng quân.

Nguyễn Nhạc lập mưu đánh lấy đất miền Nam bằng cách đem con gái là Thọ Hương dâng cho Nguyễn Phúc Dương, rồi sai người gặp Tống Phước Hiệp xin đầu hàng với lý do lo khôi phục lại đất Phú Xuân. Tống Phước Hiệp tin là thật nên không phòng bị.

-Đầu năm 1776Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Lữ mang quân theo đường thủy vào đánh Gia Định, Tống Phước Hiệp chống cự được hơn một tháng thì lâm bệnh mất vào tháng 6 âm lịch.

Thương tiếc ông, Định vương Nguyễn Phúc Thuần truy tặng cho ông tước Hữu Phủ Quốc Công, cho lập miếu thờ tại dinh Long Hồ, xã Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Miếu Tống Quốc Công là một di tích đặc biệt, là nơi ghi nhận công lao to lớn của một vị quan Lưu Thủ Long Hồ Dinh Tống Phước Hiệp.

-Năm 1810, vua Gia Long cho thờ ông nơi miếu Trung Tiết Công Thần.

-Năm 1822, vua Minh Mạng truy phong cho ông là Trung Đẳng Thần, thờ tại miếu Hội Đồng ở Gia Định.

*****

Mặc dù là võ tướng, nhưng Tống Phước Hiệp đã hết lòng chăm lo việc trị an, khuyến khích khẩn hoang lập ấp, gìn giữ an ninh, mở rộng giao thương, nên dân chúng trong vùng đều được ấm no hạnh phúc.

Để tưởng nhớ đến công đức của ông, nhiều con đường và trường trung học lớn nhất tỉnh Vĩnh Long được đặt tên Tống Phước Hiệp. Sau năm 1975, cộng sản đập bảng tên trường này, thay bằng cái tên Lưu Văn Liệt và những con đường mang tên ông cũng bị cộng sản xóa bỏ. Trường trung học Phan Thanh Giản cũng không ngoại lệ, tượng cụ Phan cũng bị đập phá. Hành động này cho thấy rõ ràng tâm địa hẹp hòi đố kỵ, thiếu hiểu biết về lịch sử của người cộng sản.

Mấy năm gần đây, khi nhận thấy chế độ cộng sản có nguy cơ bị sụp đổ, đảng CSVN dùng nhiều hình thức để kêu gọi “hòa giải, hòa hợp” dân tộc. Thực chất là gian trá, hình thức này chỉ là miếng mồi dân chủ, nhằm gây phân hóa nội bộ các lực lượng đấu tranh chống cộng và nhằm làm giảm sức phản kháng để đảng thoát cơn khủng hoảng.

Chiêu thức “hòa hợp hòa giải” do cộng sản đưa ra giống một viên thuốc độc bọc đường, để giết hại những ai nhẹ dạ tin lời cộng sản. Kết quả sau những lần cộng sản hô hào “hòa hợp hòa giải” là những cuộc ám sát, thủ tiêu đẫm máu như thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Rõ ràng nhất là, các cuộc trả thù man rợ sau khi cưỡng chiếm miền Nam VN và những hành động tàn nhẫn đối với những người yêu nước biểu tình chống Tàu Cộng, thì lời kêu gọi “hòa hợp hòa giải” của cộng sản thực chất chỉ là chiêu bài lừa bịp đầy lố bịch.

Hiện nay chế độ CSVN bị lệ thuộc nặng nề vào Tàu Cộng trên nhiều lãnh vực, đặc biệt nhất là kinh tế, đảng đang bị phân hóa trầm trọng vì nhiều vụ thanh trừng phe phái trong nội bộ, điều này có thể làm cho chế độ CSVN suy yếu, dẫn đến tan rã.

Rồi đây, bảng tên trường trung học Tống Phước Hiệp, trường trung học Phan Thanh Giản sẽ được dựng lại trong một ngày đẹp trời, khi đảng CSVN biến mất trên quê hương mến yêu.

 

You May Also Like