Thời Sự: Hồng Phúc PV Ông Trịnh Bá Khiêm

Thưa quý thính giả, 1000 năm giặc Tàu đô hộ nước ta, 100 năm thực dân Pháp cai trị nước ta, bóc lột đến tận xương tuỷ, nhưng người nông dân Việt Nam cũng còn có ruộng cày, đất ở.  Thế nhưng kể từ ngày CS cướp chính quyền mang danh nghĩa đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang thì người nông dân VN trở thành tá điền, kẻ làm thuê không công cho đảng CSVN, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, ngủ đầu đường xó chợ, tù đày oan ức thấu Trời xanh.  Mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi sau đây giữa PV Hồng Phúc và ông Trịnh Bá Khiêm….

      DLSN10102022bis PV

You May Also Like