Bình Luận: Trung cộng không đáng sợ

Một khi đảng CSVN cáo chung và đất nước xây dựng được một nền dân chủ chân chính, thì TC, với đầy rẫy khuyết điểm và xung khắc nội tại, sẽ không phải là một kẻ thù nguy hiểm của chúng ta.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Trần Trung Đạo với tựa đề: “ Trung cộng không đáng sợ” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN27092022bis BL

You May Also Like