Thời Sự: Hiện tình Phật Giáo tại quê nhà (P.2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn HT. Thích Không Tánh về Hiện tình Phật Giáo tại quê nhà sau đây:

      DLSN13092022bis PV

You May Also Like