Câu Chuyện Thời Sự: Thành Quả Hội Nghị Thượng Đỉnh Tư Do Tôn Giáo(2

Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi của Hồng Phúc với Ts. Nguyễn Đình Thắng về Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây:

      DLSN20072022 PV

You May Also Like