Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2022

Kính thưa quý thính giả, tiếp theo đây  là tiết mục Trả Lời Thư Tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

      DLSN05062022-bis Thu Tin

You May Also Like