CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Hồng Phúc pv Bà Đỗ Lê Na (phần cuối)

Liên tục chương trình, mời quý thính giả nghe tiếp (phần cuối) cuộc phỏng vấn bà Đỗ Lê Na về phiên xử nhà báo Lê Trọng Hùng ngày 31 tháng 12, năm 2021 vừa qua.

      DLSN04012022bis PV

You May Also Like