NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: dân chủ là gì?(2)

Kính thưa quý thính giả, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN04092021 PV

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta» tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu cùng với Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn bàn về thể chế dân chủ mà người dân Việt Nam hiện nay khát vọng hơn bao giờ hết khi phải sống dưới ách thống trị độc tài của CSVN. Muốn hiểu rõ, đồng thời muốn xây dựng dân chủ tốt đẹp và duy trì vững bền nền dân chủ xây dựng được, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đề nghị chúng ta tìm hiểu nền dân chủ của Hoa Kỳ, là một nền dân chủ tương đối rất tốt đẹp và vững bền trên thế giới. Kính mời Quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc đàm thoại với Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một nhà khoa học chính trị, chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa, về tôn giáo, hiện đang sinh sống tại Thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ.

You May Also Like