NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Phạm Quang Trình (phần 01)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

      DLSN17072021bis PV

Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 20/7, là ngày kỷ niệm một biến cố rất quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng chục triệu người dân VN, đó là ngày ký kết Hiệp Định Geneve giữa Pháp với Việt Minh cộng sản, cách đây 67 năm tức 20 tháng 7 năm 1954, chia đôi đất nước thành hai miền theo hai thể chế khác nhau. Miền Bắc theo chế độ độc tài cộng sản do Việt Minh thống trị còn Miền Nam theo chế độ Cộng Hòa, do phe Quốc Gia Việt Nam trấn giữ. Từ đó, về mặt chính trị, hai miền coi nhau như thù địch, và năm 1959, phe Cộng sản Miền Bắc bắt đầu cuộc chiến xâm lược Miền Nam Việt Nam, vi phạm Hiệp Định Geneve do chính họ ký kết với Pháp năm 1954.

Để nói về sự kiện quan trọng nhưng vô cùng đau thương này, chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhà văn Phạm Quang Trình, là cựu Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải ngoại, đồng thời là tác giả tác phẩm “Những Lời Trối Trăng của ông Ngô Đình Nhu” nói nhiều về tình hình Việt Nam sau Hiệp Định Geneve. Tác phẩm này sắp được ra mắt vào ngày 24-7-2021 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose.

Trong cuộc hội luận này, nhà văn Phạm Quang Trình phát biểu từ thành phố San Jose, Bắc California,  Hoa Kỳ.

You May Also Like