Nói Với Người CS: Bản Tuyên Ngôn Độc Lập HK

Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân
      DLSN11072021-bis NVNCS

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập HK

Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Tuần trước chúng ta đã kỉ niệm ngày Độc Lập Hoa Kì lần thứ 245. Chúng ta có thể đã thấy tầm quan trọng của Hoa Kì đối với Việt Nam, nhưng với toàn thế giới, Hoa Kì cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Chỉ cần nhớ lại hai cuộc Thế Chiến, chúng ta sẽ thấy ngay điều này. Trong cả hai cuộc đại chiến đó, nhân loại tiến bộ đều phải nhờ tới Hoa Kì mới có thể đánh đổ các thế lực độc đoán hùng mạnh và tàn bạo muốn thống trị thế giới. Sau Thế Chiến 2, Tây Âu nhờ có Hoa Kì cũng mới có thể phục hồi nhanh chóng. Và chúng ta không thể không nhắc lại vai trò đầu tàu tích cực của Hoa Kì trong công cuộc đấu tranh làm sụp đổ khối cộng sản tàn ác, nham hiểm trên mức độ toàn cầu.

Tinh thần tiến bộ, cao thượng đó của Hoa Kì đã có xuất phát điểm ngay trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời ngày 4 tháng 7 năm 1776.

Theo phân tích của giới học giả chính trị, Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kì đã xác quyết những nền móng triết lí cơ bản cho kỉ nguyên dân chủ, tự do và các quyền con người nói chung của toàn thế giới. Ngay trong phần mở đầu, Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kì đã cho các dân tộc, những người dân bị áp bức một cơ sở vững chắc cho công cuộc giải phóng chính mình khỏi ách thống trị của các chính quyền độc đoán, bất kể ngoại lai hay nội tộc. Bản văn viết rõ rằng:

“Trong sự phát triển của loài người nói chung có những hoàn cảnh làm cho một cộng đồng người phải phá bỏ các ràng buộc chính trị giữa họ với một nhóm người khác để đảm bảo cuộc sống của họ vẫn còn giữ được phẩm giá mà Thiên Nhiên hoặc Đấng Tối Cao Thiên Nhiên đã ban cho họ.” (hết trích)

Nhận định này có nghĩa rằng việc li khai, đấu tranh chống lại một chính quyền, một chế độ, dù đó là chính quyền, chế độ do những con người cùng dòng tộc nắm giữ, không chỉ là một việc bình thường mà còn là một việc cần thiết phải thực hiện một khi chính quyền, chế độ chính trị đó trở thành suy đồi chống lại nhân phẩm, đạo đức con người.

Sang đoạn thứ hai,  Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kì nói về quan hệ và bổn phận của hai đối tượng lớn trong xã hội loài người, đó là người nắm quyền thống trị và người bị thống trị.

Sự thật hiển nhiên không thể bác bỏ là tất cả mọi con người được tạo ra một cách bình đẳng ngang nhau trong việc Đấng Sáng Tạo đã ban cho mọi con người những Quyền không thể chia lìa, trong đó có các quyền quan trọng là quyền Được Sống, quyền Được Tự Do và quyền Được Tìm Kiếm Hạnh Phúc. Để các Quyền này được thực hiện, người ta phải lập ra Chính Quyền từ những con người khác nhau và trao cho Chính Quyền  các thẩm quyền, sức mạnh với sự đồng ý của những người bị trị. Do đó, bất cứ lúc nào một Chính Quyền trở nên suy đồi làm tổn hại tới các mục tiêu vừa nói thì người Dân sẽ có Quyền đứng lên bắt chính quyền phải sửa đổi hoặc, mạnh hơn, xóa bỏ Chính Quyền để lập ra một Chính Quyền mới trên cơ sở nguyên tắc như vừa nói với tiềm năng khả dĩ nhất trong việc phục dựng và bảo tồn lại An Ninh và Hạnh Phúc cho nhân dân.” (hết trích)

Đoạn văn này xác quyết rằng kẻ nắm chính quyền trước tiên phải được sự đồng ý của người dân và, tiếp sau, một khi được nắm chính quyền, những kẻ nắm chính quyền phải có nghĩa vụ đảm bảo cho nhân dân được hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp trong đó có Tự Do, Hạnh Phúc. Một khi những kẻ nắm chính quyền không đáp ứng được một trong hai yêu cầu này thì người dân có quyền đứng lên đòi hỏi thay đổi hoặc lật đổ chính quyền bằng mọi cách thức. Việc đứng lên, nổi dậy của nhân dân trong trường hợp này còn được Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kì gọi là bổn phận, nghĩa vụ của người dân.

Ngoài ra Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kì đã liệt kê 27 hành động sai trái  của Vua Anh Gioóc Đệ Tam đương thời trong đó có những việc như Vua biến các thẩm phán thành quân hầu của mình; biến cơ quan lập pháp trở thành  công cụ của vua; biến quân đội quốc gia trở thành đội quân bảo vệ vua; biến các phiên tòa trở thành các màn kịch công lí; Vua Anh độc đoán tạo ra các sắc thuế vô lí để bắt dân phải gánh chịu nhưng không thèm hỏi ý kiến người dân; Vua Anh dùng sức mạnh vũ trang để chống lại các nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Sau khi Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời thế hệ lập quốc Hoa Kì đã đấu tranh và thực hiện từng bước đúng như những gì họ đã công bố trong bản văn không giống như những kẻ cộng sản đi làm cách mạng thường nói một đằng làm một nẻo. Đó chính là một lí do cơ bản khiến Hoa Kì đã trở thành một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới.

Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.

11/07/2021

You May Also Like