CÂU CHUYỆN THỜI SỰ: Hải Sơn – Ls. Kate Hoàng

Kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Nước Úc có 5 tiểu bang: New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia và 2 vùng lãnh thổ: Bắc Úc Thủ đô Canberra …

      DLSN02072021bis PV LS Hoang

You May Also Like