THỜI SỰ : Quang Nam pv Ông Trịnh Bá Khiêm

Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, vào ngày 5 tháng 5 sắp tới đây, bạo quyền csvn sẽ xét xử bà Cấn Thị Thêu và con trai là anh Trịnh Bá Tư – để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trịnh Bá Khiêm là chồng bà Cấn Thị Thêu và là cha của hai anh Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương… xin mời anh Quang Nam

      DLSN22042021bis PV

You May Also Like