THỜI SỰ : Tình hình dịch Vũ Hán tại Pháp

Thưa quý thính giả, trong khi tình hình dịch bịnh Vũ Hán ở Âu Châu nói chung tương đối khả quan thì nước Pháp lại phải gia tăng các biện pháp ngăn chận lây lan như giới nghiêm, đóng cửa trường học, vv… Để tìm hiểu về vụ việc, Quang Nam có cuộc trao đổi với nhà báo Từ Thức từ Paris sau đây… xin mời anh QN

      DLSN08042021bis PV

You May Also Like