Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Đỗ Ngà, Nền giáo dục ngu dân dưới chế độ XHCN/VN.

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn nhà báo Đỗ Ngà do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, với đề tài: Nền giáo dục ngu dân dưới chế độ XHCN/VN.

      PVan08032021bis

You May Also Like