Thời Sự: Hồng Phúc phỏng vấn Học giả Trần Gia Phụng, từ Toronto, Canada, về đề tài “Tam Vô là gì?

Kính thưa qúy thính giả, trong chúng ta, không ít người đã nghe nói đến Tam Vô của CS là gì. Thế nhưng, để hiểu rõ Tam Vô cặn kẽ và sự tác hại của Tam Vô như thế nào thì không mấy khi có dịp ngồi lại với nhau để phân tích.  Hôm nay, mời qúy vị cùng nghe cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng PhúcHọc giả Trần Gia Phụng, từ Toronto, Canada, về đề tài “Tam Vô là gì?” …

      PVan14122020bis

You May Also Like