Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Võ Văn Thiệu về “Giải Thưởng Trần Văn Bá”(tiếp theo)

Kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị theo dõi tiếp Phần 2 của bài “Giải Thưởng Trần Văn Bá”, cuộc phỏng vấn với ông Võ Văn Thiệu, một sinh viên du học tại Ý trong thập niên 70, đã một thời hoạt động trong hàng ngũ sinh viên Việt Nam Cộng Hòa tại Âu châu với Trần Văn Bá, buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      PVan27102020

You May Also Like