Nhạc Tuyển : Anh Sẽ Về

Quý thính giả đang thưởng thức một trong những sáng tác trước năm 1975 do Cục Tâm Lý Chiến/VNCH thực hiện, nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu bảo vệ miền Nam của quân dân cán chính VNCH đang lưu truyền trên mạng lưới toàn cầu…

You May Also Like