Phỏng Vấn: PV Hồng Phúc phỏng vấn Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn cựu TNLT Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc do PV Hồng Phúc thực hiện, về một số sự kiện mờ ám có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, CT/UBND Thành phố Hà Nội…

      PVan24082020bis

 

You May Also Like