Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà hoạt động dân chủ Phạm Thanh Nghiên từ VN

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Tiếp theo đây, PV Hồng Phúc có buổi phỏng vấn Nhà hoạt động dân chủ Phạm Thanh Nghiên từ VN, về sự kiện đảng CSVN đã bán rẽ quyền lợi quốc gia bằng cách nhượng bộ cho TQ tại Biển Đông…

      PVan10082020bis

You May Also Like