Trả Lời Thư Tín: Chủ Nhật 02.08.2020

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

You May Also Like