Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California – Hoa Kỳ

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California – Hoa Kỳ do phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      PVan29062020bis

You May Also Like