Câu Chuyện Nhân Quyền: Thục Hiền trao đổi với Bs. Trần Văn Tích về đại dịch Vũ Hán

Liên tục chương trình là Câu Chuyên Nhân Quyền với ĐPV Thục Hiền, mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

      CCNQuyen14052020bis

You May Also Like