Phỏng Vấn: Hồng Phúc- Phỏng vấn Bs. Đỗ Văn Hội từ Florida – Hoa Kỳ

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Bs. Đỗ Văn Hội từ Florida – Hoa Kỳ do Hồng Phúc thực hiện, về sự kiện chính phủ Mỹ cho thử nghiệm 2 loại thuốc có tiềm năng điều trị được dịch bệnh Covid-19…

      PVan13042020bis

You May Also Like