Phỏng Vấn: Hồng Phúc- Phỏng vấn Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh từ Việt Nam, do Hồng Phúc thực hiện…

      PVan06042020bis

You May Also Like