Thái Hòa pv Nguyễn Đình Hùng

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp.

      NVDCCT15022020-ThaiHoaDinhHungCuong

You May Also Like