Thời Sự:Phỏng vấn nhà báo Phạm Thành (phần 2)

Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn Nhà báo Phạm Thành từ Hà Nội, do Hồng Phúc thực hiện, về những tố cáo của nhà báo can đảm này liên hệ đến tính phản dân, hại nước của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng

You May Also Like