Trả Lời Thư Tín: 19 tháng 1 năm 2020

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

You May Also Like