Bình luận: Việt Cộng một tập đoàn ngạo mạn với Tổ Tiên và dân tộc Việt Nam

Ngoài bản chất độc tài đảng trị, CSVN còn là một tập thể ngạo mạn, khinh thường sự thông minh của Tổ Tiên và toàn thể dân tộc.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Việt Cộng một tập đoàn ngạo mạn với Tổ Tiên và dân tộc Việt Nam” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      BLuan24042019bis

Việt Cộng một tập đoàn ngạo mạn với Tổ Tiên và dân tộc Việt Nam

Kể từ ngày Tổ Quốc Việt Tộc được thành lập cho đến nay, đã trải qua biết bao thăng trầm, biết bao đỗi thay, qua nhiều triều đại, minh quân có, bạo chúa có, tay sai đồ tể có, thế nhưng, chưa có một chính quyền lãnh đạo hoặc một tập đoàn cầm quyền nào dám ngạo mạn với Tổ Tiên và coi rẽ người dân Việt như tập đoàn cầm quyền VC bán nước hiện nay.

Toàn dân thử vạch trần những tội ác của tập đoàn VC, khi chúng đã dám ngạo mạn với Tổ Tiên, coi rẻ trí tuệ và sự hiểu biết của dân tộc như thế nào:

Về phương diện tuyên truyền, chúng luôn láo khoét rằng:

“Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- độc lập, tự do, hạnh phúc”. Nhưng khi người dân đứng lên biểu tình chống lại bất công xã hội, nhằm mưu cầu hạnh phúc, thì bị buộc tội là chống phá nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, điển hình là vụ biểu tình chống nhà máy formosa xả thải làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của người dân cả nước.

Chính quyền là “Chính quyền nhân dân”, nhưng người dân không có quyền tự do ứng cử, bầu cử, như hiến pháp đã quy định. Khi nhân dân có việc cần gặp chính quyền, thì bị bắt, bị đánh đập, làm khó dễ đủ điều, hạch sách, còn vòi vĩnh hối lộ nữa, điển hình là các vụ khiếu kiện của những dân oan mất đất mất nhà, trước văn phòng tiếp dân ở Thủ Đô Hà Nội.

Tào án là “Toà án nhân dân” nhưng không phán xữ công minh cho người dân, mà chỉ xữ theo lệnh đảng, đôi khi còn xữ theo lệnh quan thái thú Tàu Cộng, điển hình như việc bỏ tù sai trái luật sư Nguyễn văn Đài, anh Trần Huỳnh Duy Thức, và chị Trần thị Nga, v.v… hoăc xử phạt và bỏ tù những công dân yêu nước, biểu tình chống giàn khoan Hải Dương 981 của Tàu cộng, khai thác dầu trong vùng biển Việt Nam. Vậy thì độc lập tự do ở đâu?

Công an là “Công an nhân dân” nhưng khi thi hành nhiệm vụ giữ trật tự trị an cho nhân dân, thì vô cùng hóng hách thô lỗ, luôn dùng bạo lực để đàn áp nhân dân, đôi khi còn vô lễ với những người dân trưởng thượng, điển hình như vụ anh Nguyễn Hữu Tấn và 11 người khác bị đánh chết trong đồn công an, hoặc vụ đánh trọng thương cụ ông Lê đình Kình, một “lão thành cách mạng”, v.v… vì đã phản đối nhà cầm quyền địa phương cướp đất của họ.

“Công an phục vụ nhân dân”. Nhưng chính công an là những người đàn áp và đánh đập nhân dân dã man nhất, khi người dân bị gán cho cái tội chống người thi hành công vụ. Vậy thì tự do hạnh phúc ở đâu?

Quân đội là “Quân đội nhân dân” nhưng khi ngư dân bị quân giặc Tàu hành hung bắt giữ trái phép, thì quân đội không can thiệp, hổ trợ cho nhân dân. Quân đội còn nghe lệnh đảng bắn giết nhân dân, điển hình như pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy giết chết học sinh vô tội trong thời kỳ chiến tranh và tàn sát nhân dân Huế trong Tết Mậu Thân, v.v… “Quân đội bảo vệ nhân dân”, nhưng quân đội là những người giết dân tàn bạo nhất.

“Cán bộ là đầy tớ nhân dân”, nhưng cán bộ chính là những người làm khó và hạch sách với dân, để vòi vĩnh hối lộ tham nhũng nhiều nhất,

“Ruộng đất nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”. Vậy tìm đâu ra “độc lập và tự chủ?”

Đảng bảo: Đảng viên, học sinh, sinh viên “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ chí Minh”, Hồ chí Minh đã toa rập với đảng giết chết người ơn, bà Cát Hạnh Long, người có công bảo bọc nuôi đảng trong thời kỳ mới thành lập.

Đảng Cộng Sản bảo:  “Đã dành lấy độc lập giải phóng dân tộc”, nhưng đảng cộng sản chính là tổ chức bán nước, chủ trương nô lệ ngoại bang, điển hình qua câu nói của tên nô bộc Tổng Bí Thư Lê Duẫn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”. Vậy thì đảng Cộng Sản đã hô hào, tuyên truyền, phỉnh gạt nhân dân, khiến có đến hơn hai triệu người dân chết oan uổng, với cú lừa dành lấy độc lập, giải phóng miền Nam.

Đảng Cộng sản còn ngạo mạn với Tổ Tiên và anh hùng dân tộc, như trường hợp Hồ chí Minh và đồng đảng đã ngạo mạn khi bắt toàn dân gọi Hồ là “cha già dân tộc”, có nghĩa là HCM  có trước những 18 đời Hùng Vương dựng nước và giữ nước. Hơn thế nữa, HCM đã có lời thơ hổn xược khi xưng hô “tôi” và gọi “Bác” với Đức Thánh Trần Hưng Đạo, “Bác đưa một xứ qua nô lệ, tôi dẫn năm châu đến đại đồng”.

Tóm lại, về phương diện tuyên truyền, tập đoàn VC luôn bảo cái gì, thứ gì, cũng của nhân dân. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Chúng cho rằng nhân dân không biết gì, nên muốn nói sao cũng được, nói xạo hoài rồi cũng sẽ có người tin và đưa tay đồng ý, nhất là những tên “trí nô” trong quốc hội. VC đã coi thường trí tuệ người dân, thật là ngạo mạn!

Nhưng có một điều đáng nguyền rủa hơn, đó là những kẻ nhân danh đĩnh cao trí tuệ: Tiến sĩ, phó Tiến Sĩ, Giáo Sư, Phó Giáo Sư xã hội chủ nghĩa, vẫn cúi đầu cam chịu, chấp nhận cho những người CS xảo trá tiếp tục ngạo mạn với mình, với dân tộc và Tổ Tiên.

Đã đến lúc những người dân yêu Tổ Quốc Việt Nam đi theo tiếng gọi của Quê Hương, đứng lên đáp lời sông núi, đập tan nhà cầm quyền Việt cộng, những kẻ ngạo mạn với Tổ Tiên và dân tộc, đang tiếp tay với Tàu Cộng tiêu diệt văn hóa Việt Tộc, phá nát quê hương.

Toàn dân hãy cùng nhau hô vang: Quyết tâm loại bỏ chủ nghĩa Xã Hội. Viết lại lịch sử oai hùng của giống nòi Âu Lạc./.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like

Leave a Reply