THI CA YÊU NƯỚC: Hoang Tưởng Và Hiện Thực

      DLSN03012019bis TCYN

HOANG TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC
Ngô Quốc Sĩ

Lịch sử Việt Nam cận đại chứa nhiều ngộ nhận và hàm hồ, phản ảnh cái nhìn một chiều, thiên vị và thiếu trung thực. Cụ thể là cuộc chiến tranh Việt Nam và hiện thực xã hội Việt Nam sau năm 1975 đã bị bóp méo, xuyên tạc và ngụy tạo, làm cho tuổi trẻ Việt Nam phải mò mẫm trong bóng đêm khi tìm về cội nguồn dân tộc. Rất may, vẫn còn những người trẻ chưa bị nhiễm độc, còn nhận thức được sự thật trớ trêu đàng sau những mây mù hôm nay. Bài thơ “Lớn Lên Mới Biết” của một tác giả ẩn danh trong nước đã thể hiện nhận thức đúng đắn đó.
GS Hà Văn Thịnh trước đấy đã nhận thấy 70% lịch sử Việt nam hôm nay là ngụy tạo giả dối. Quốc sử chính là đảng sử và chính sử biến thành ngụy sử. Hôm nay, tác giả cũng đã nhìn thấy tính cách thoái hóa của lịch sử, và học sử không phải để hiểu hay phục vụ đất nước, mà chỉ để phục vụ chế độ:
Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi giống
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ
Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác
Lịch sử thoái hóa vì chứa đầy huyền thoại. Tiêu biểu như Hồ Chí Minh được thần thánh hóa là “Cha già dân tộc” là “Nhà nhà đại cách mạng ái quốc”, thực ra già Hồ chỉ là tên cộng sản quốc tế được Trung cộng giàn dựng để đánh lừa dân Việt và thế giới. Tuy dư luận còn nhiều tranh cãi, nhưng tác giả bài thơ “Lớn Lên Mới Biết” tin rằng, Nguyễn tất Thành thực sự đã chết, còn Hồ Chí Minh chỉ là người Trung Hoa ngụy tạo. Thậm chí, cờ đỏ sao vàng của cộng sản Việt Nam cũng chỉ là cờ Phúc Kiến Trung quốc!
Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
Lớn lên mới biết là người Trung Quốc!
Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Quốc
Cũng thế, Lê Văn Tám đốt kho xăng Thị Nghè, Tô Vĩnh Diện liều chết bảo vệ đại pháo tại Điện Biên Phủ, Hồ Thị Kỷ phá đồn cảnh sát Cà Mâu… chỉ là những anh hùng ngụy tạo để đánh lừa tuổi trẻ:
Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
Lớn lên mới biết đó chỉ láo khoét..
Đáng nói nhất là ngụy sử đã không che dấu được bản chất chế độ. Tuyên truyền đã tô hồng cộng sản như những người yêu nước thương dân, thực chất chỉ là bọn đao phủ tàn ác, buôn dân bán nước!
Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
Lớn lên mới biết CS mới ác
Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn
Mỉa mai thay! Thiện ác tốt xấu hoàn toàn đảo lộn đúng như hiện tượng “lọc ngược” của Hà Sĩ Phu. Ai mà tưởng tượng nổi, chế độ đã dạy con người phải gian ác mới thành thánh thành tiên:
Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người
mới được thành tiên thành thánh
Cũng thế, giải phóng, độc lập chỉ là chiêu bài che dấu ý đồ xâm lăng, đưa đất nước xuống vực thẳm, biến người dân thành đầy tớ, công cụ chế độ:
Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
Lớn lên mới biết là cướp miền nam giàu có
Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no
Thêm vào đó là nghịch lý về lòng ái quốc. Chân lý hiển nhiên, yêu nước là yêu tổ quốc. Nay cộng sản nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ ngụy ngữ “Yêu nước là yêu đảng” mà thực chất, đảng chỉ là thảm họa của nhân loại như Đức Đạt-lai Lạt-ma đã ghi nhận: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời.” Nay sự thật đó đã phơi bày:
Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng
Làm sao yêu đảng, khi đảng chỉ là lũ Việt gian bán nước, phản bội tổ tiên, dâng hiến gia tài của mẹ cho ngoại bang:
Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
Lớn lên mới biết của Trung Quốc!
Thì ra, Hà Nội chỉ là tay sai của Bắc Kinh. Quân đội mang danh là “quân đội nhân dân” cũng chỉ là lính đánh thuê cho ngoại thù, như Lê Duẫn đã khẳng định “ Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”
Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và Trung Quốc!
Sau cùng là sự đảo ngược về ý thức chống ngoại xâm. Từ nghìn xưa, yêu nước là xả thân bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc. Nay yêu nước lại là yêu ngoại thù xâm lăng:
Hồi nhỏ tưởng chống TQ là yêu nước
Lớn lên mới biết chống TQ là phản quốc
Việt Khang ngồi tù vì viết nhạc chống Trung Quốc. Phạm Thanh Nghiên ngồi tù vì tọa kháng đòi Hoàng Sa Trường Sa. Mẹ Nấm ngồi tù vì chống kẻ thù xâm chiếm biển Đông và gây thảm họa Formosa. Thì ra hôm nay yêu nước là phản quốc! Còn phản quốc lại là yêu nước!
Bài thơ “Lớn lên mới biết” thể hiện sự tỉnh thức của tuổi trẻ Việt Nam. Một khi dân Việt hiểu rõ bản chất cộng sản, thì cộng sản sẽ tiêu vong như lời Nguyễn Chí Thiện “ Nếu nhân loại mọi người đều biết, cộng sản là gì tự nó sẽ tan đi. Thứ sinh thanh từ ấu trĩ ngu si. Sự hiểu biềt sẽ là mồ hủy diệt..”
Với nhận thức đúng đắn và ý chí đấu tranh của dân Việt, nhất là tuổi trẻ, chắc chắn ngày tàn của Cộng sản đã gần kề…
NQS, MN và HS xin hẹn quí thinh giả trong TCYN lần tới.

You May Also Like

Leave a Reply