Trả Lời Thư Tín, Chủ Nhật 24.06.2018

      TLTT24062018

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

You May Also Like

Leave a Reply