NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Học giả Đỗ Thông Minh – Thaí Hòa

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa

      DLSN16062018bis NVDChungta

You May Also Like

Leave a Reply