Thomas Việt phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Huyền Trang(phu nhân Ks. Phạm Văn Trội)

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi tiếp xúc giữa Thomas Việt và bà Nguyễn Thị Huyền Trang, liên quan đến phiên xử phúc thẩm chồng bà là Ks. Phạm Văn Trội và một số người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Vâng, xin mời anh Thomas.

      DLSN31052018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply