Chí Sĩ Trần Quý Cáp

Kính thưa quý thính giả, hơn một trăm năm trước nước Việt có một nông dân, do ảnh hưởng bởi phong trào Cần Vương, ông quyết định tiếp tay xây dựng phong trào Duy Tân, đáp ứng chủ trương “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan Chu Trinh, nhằm đưa dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Chí Sĩ Trần Quý Cáp” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN26052018bis Danh nhan

You May Also Like

Leave a Reply