Phỏng vấn Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Washington DC

Kính thưa quý thính giả, Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 24 vừa diễn ra tại Thủ đô của Hoa Kỳ trong 3 ngày (10, 11 và 12 tháng 5). Mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi sau đây giữa phóng viên Đằng Giang của đài ĐLSN và ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Washington DC, Marylands và Virginia về sinh hoạt nói trên…

      DLSN14052018bis PV

You May Also Like

Leave a Reply