Thái Hòa pv LS Lưu Tường Quang

      PV20032018

Thứ bảy và Chủ nhật 17 và 18 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Úc đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Asean-Úc châu trong đó có Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cũng tới tham dự. Để tìm hiểu về Hội nghị thượng đỉnh này, nhất là về những gì ông thủ tướng CSVN đã đề nghị với chính phủ Úc nhân dịp đi dự hội nghị này, phóng viên Thái Hòa một lần nữa, lại tiếp xúc với Luật sư Lưu Tường Quang tại Sydney, là người theo dõi và rất am hiểu vấn đề này.

You May Also Like

Leave a Reply