Thái Úy Tô Hiến Thành

      DNNV03022018

Kính thưa quý thính giả, một người đóng góp nhiều công trạng cho đất nước, đặc biệt lúc vương triều Lý đang chuyển dần từ thời thịnh trị sang suy yếu. Ông được xem là danh nhân kiệt xuất về chính trị, quân sự và văn hóa. Công lao của ông không chỉ ở việc đánh dẹp phản loạn đem lại bình yên cho đất nước, mà còn ở chỗ giỏi chính sự, trọng hiền tài, cải cách về thi cử … Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Thái Úy Tô Hiến Thành” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

You May Also Like

Leave a Reply