Thái Hòa Phỏng Vấn MS Nguyễn Công Chính

      PV21122017

Chiều thứ ba, 19/12, Mục sư Nguyễn Công Chính đã tổ chức một cuộc hội thảo để trình bày về chính sách văn hóa tôn giáo vận của cộng sản tại hải ngoại và để tìm ra phương cách đối phó. Phóng viên Thái Hòa đã cùng Mục sư Nguyễn Công Chính bàn luận về vấn đề này.

You May Also Like

Leave a Reply