Hải Sơn Phỏng Vấn Ls Đào Tăng Dực

      PV14122017

Kính thưa quý thính giả, Trung Hoa là một cường quốc nằm dưới sự cai trị độc tài của đảng CS. Theo chủ trương truyền thống của phong trào Đệ Tam Quốc Tế, mọi đối lập đều bị triệt tiêu và đảng được đồng hóa với nhà nước. Chính vì thế đảng CS toàn quyền sử dụng tài nguyên vô tận của quốc gia, hầu lũng đoạn xã hội, lẫn nền chính trị của các quốc gia dân chủ. Để tìm hiểu thêm vấn nạn này, đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phỏng vấn một người từng nghiên cứu về tình hình chính trị Việt Nam và Úc Đại Lợi là Ls. Đào Tăng Dực. Ông hiện là Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc, của LLCQ và cũng là tác giả nhiều sách xã luận chính trị đã xuất bản hoặc đăng tải thường xuyên trên các diễn đàn công luận tại hải ngoại.

You May Also Like

Leave a Reply