Thái Hòa phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Vũ Bình về tình trạng kinh tế tụt hậu tại Việt Nam, Phần 2

      PV30112017

Hôm qua, quý thính giả đã nghe Nhà báo Nguyễn Vũ Bình về tình trạng tụt hậu và nghèo nàn của đất nước kể từ khi đảng CSVN lên nắm quyền. Hôm nay, xin mời Quý Thính Giả tiếp tục nghe Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trình bày với phóng viên Thái Hòa về nguyên nhân khiến đảng CSVN không sao thoát ra được cái tình trạng chính mình là nguyên nhân gây nên sự tụt hậu nghèo nàn của đất nước.

You May Also Like

Leave a Reply