Thái Hòa Phỏng Vấn Lê Công Định phần 1

      PV25102017

Thái Hòa hội thảo với Luật sư Lê Công Định về vai trò của các Luật sư nhân quyền trong một chế độ độc tài toàn trị như chế độ CSVN.

You May Also Like

Leave a Reply