Việt Nam Tuần Qua, 27.08.2017

      VNTQ27082017

Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nỗi bật tại Việt Nam trong tuần qua.

You May Also Like

Leave a Reply