Minh Nguyệt Phỏng Vấn Nguyễn Kim Bình

      PV22082017

Kính thưa quý thính giả, Mạng lưới Nhân Quyền Việt vừa diễn ra Đại Hội lần thứ 13 để duyệt xét đường lối hoạt động trong giai đoạn mới, và bầu chọn Trưởng Ban Phối Hợp cho nhiệm kỳ 2017-2019. Mời quí thính giả theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi với ông Nguyễn Kim Bình, người vừa được bầu chọn làm Trưởng Ban Phối Hợp mới của MLNQVN.

You May Also Like

Leave a Reply