Quang Nam Phỏng Vấn LM Nguyễn Đình Thục

      PV31052017

Thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan, vào tối hôm qua 30 tháng 5, hơn 1000 công an và cái gọi là nhân dân tự phát đã tấn công giáo họ Văn Thai, nơi Linh mục Nguyễn Đình Thục đang dâng Thánh lễ. Từ Giáo họ Văn Thai, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã có cuộc trao đổi với Quang Nam về tình hình tại đây

You May Also Like

Leave a Reply