NỀN PHÁP LUẬT ĐỘC TÀI, NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG BI KỊCH HÔM NAY

      BinhLuan08052017

Những diễn tiến ồn ào đang xảy ra trong nước đã và đang nói lên sự bất cập và sự phản kháng của người dân trong một chế độ độc tài đảng trị, ai cũng biết những luật lệ dã man và vô nhân tính của nhà cầm quyền thế nhưng ít ai điểm xuyết lại toàn bộ cơ cấu hệ thống pháp luật mà chế độ cs đã và đang áp dụng để cai trị người dân trong nước, vì thế bài viết này mong rằng sẽ đem lại sự nhận thức cho dân tộc Việt Nam, khai phóng tư duy nô lệ thâm căn cố đế để có những luồng tư duy mới trong công cuộc thay đổi thể chế chính trị trở thành một quốc gia dân chủ, đa nguyên.

Điểm cần chú ý trước nhất là Hiến Pháp nước CHXHCHVN, một văn bản tối cao của các quốc gia khác nhưng tại Việt Nam nó chỉ là quan trọng hạng nhì, quan trọng nhất, tối cao nhất chính là đảng cộng sản Việt Nam trong đó họ cho mình toàn quyền cai trị, sinh sát muôn dân và độc quyền quản lý quốc gia, không chấp nhận đảng phái đối lập qua điều 4-HP:

Trích điều 4 Hiến pháp:
– Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Như vậy mọi người đã thấy rõ rằng đảng csVN đã tự cho phép mình đứng trên Hiến Pháp của một quốc gia, họ tự cho mình là quan trọng trên hết và cũng chính tên cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng hiểu rằng bỏ điều 4-HP là tự sát bởi vì khi có các đảng phái đối lập khác cùng tham chính thì tính độc tài của đảng sẽ không còn, không có cơ hội ăn trên ngồi trốc cũng như thực thi những chương trình “ích đảng, hại dân” như những vụ cưỡng chế đất đai, cướp bóc tài sản của người dân qua các mỹ từ.

Trích Luật đất đai:
Điều 5
Số 1: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.(!)
Chỉ trong một câu ngắn gọn là đảng cs đã có thể cướp đoạt trắng trợn điền thổ, hoa màu, ruộng vườn của người dân mà không ai thấy được cái nghịch lý khi đã công nhận quyền tư hữu hóa của người dân thì nhà cầm quyền đâu còn có cái quyền gì gọi là chủ sở hữu, cái quyền đó là một cái quyền thổ phỉ, ăn cướp mà ngày nay đảng đang áp dụng tại các tâm điểm nhức nhối Fomosa, Đồng Tâm, Bắc Ninh và khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Để hổ trợ cho hệ thống cường quyền, đảng cộng sản đã bổ xung thêm những điều luật mang tính độc tài nhằm dễ dàng chụp mũ, truy bắt người dân phản kháng.
Điều 88 Bộ Luật Hình Sự VN:
Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
Như vậy, bất cứ ai khi bị cưỡng chế, di dời, áp đặt bất công phản kháng sẽ mau chóng vào vòng tù tội với cái được gọi là Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN, nó cũng nói lên bản chất rừng rú của tập đoàn cai trị khi không chấp nhận những phản biện trái chiều, những tiếng nói đấu tranh dù là trong ôn hòa, nó có thể hiểu là đảng cai trị nhắm mắt bịt tai, và tính cách độc tài của nó.
Để đối phó với làn sóng chống đối, chỉ trích nhà cầm quyền soạn ra nghị định 72 để có thể bỏ tù bất cứ ai có những luồng tư duy trái ngược, cố tình dùng bức màn sắt đe dọa cộng với hệ thống truyền thông khổng lồ trong nước định hướng, ru ngủ người dân để tạo thành một quốc gia duy ý chí cao độ ngõ hầu tiếp tục sự cai trị trường tồn.
Trích Nghị định 72
Điều 5. Các hành vi bị cấm
1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Đó là sự cầm tù từ thể xác cho đến tinh thần của những con người đang sinh sống tại Việt Nam, một đất nước được mĩa mai gọi là Thiên Đường Mù, mù vì toàn dân có mắt đều không nhìn thấy được sự thật cần phải nhìn thấy.
Với một bộ máy khổng lồ đang nghiền nát người dân với những bất cập cũng như những luật lệ do nó tạo ra, đặt vấn đề thay đổi, cải tạo cho nó tốt hơn là một mơ ước viễn vông không khả thi và hiện thực, nó cần phải đập bỏ, xóa sổ hoàn toàn để xây dựng lại một mô hình quốc gia mới mới có thể hy vọng rằng Việt Nam có thể đi lên, còn nếu vẫn tiếp tục như thế này thì con đường đi xuống một vực thẳm không phanh là điều hoàn toàn hiện thực!

Nguyên Anh

You May Also Like

Leave a Reply