Phóng Sự Lễ Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư lần thứ 42 tại Westminster, Miền Nam California

      PS03052017

Ngày 30 tháng Tư lần thứ 42, Người Việt tỵ nạn CS hải ngoại đã tổ chức những buổi tưởng niệm ngày đau thương của dân tộc. Nời quí thinh giả theo dõi một đoạn phóng sự lễ tưởng niệm tại Westminster, Miền Nam California, do phóng viên Bá Cơ gửi về sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply