Tính chính danh

      DNDL02052017

Người lính khi ra chiến trường, họ có tên tuổi, số hiệu, cấp bậc, đơn vị, tên chỉ huy, đơn vị đóng quân, thẻ bài…để chứng minh mình là một người lính đang làm nhiệm vụ. Lỡ chết khi đang làm nhiệm vụ thì còn có cái giấy, cái thẻ bài để mà nhận xác đem về. Công an cũng vậy, đi làm việc phải có thẻ ngành và giấy tờ chứng minh thi hành công vụ. Đó là sự công chính của bản thân cũng như của ngành và tính chính danh của chính phủ một nước.
Trừ những trường hợp tình báo bí mật hay xâm nhập vào vùng đất có chiến sự nguy hiểm với các nhiệm vụ không thể để lộ tung tích thì mới phải giấu thân phận đi. Với các trường hợp này, đó là nhiệm vụ tự sát. Nghĩa là khi họ bị bắt thì chính phủ của nước đó không thừa nhận người, không thừa nhận nhiệm vụ và họ sẽ bị bắt giam, tra tấn hoặc giết chết mà không có một tin tức chính thức nào. Điều này không xảy ra thường xuyên, phổ biến bởi cái giá của nó quá cao, mất sự công chính và mất đi tính chính danh mà không một chính phủ nào muốn, trừ khi đó là nhiệm vụ tối quan trọng ảnh hưởng đến an nguy của quốc gia hoặc tính mạng của rất nhiều người dân, bên cạnh đó là việc phải đối phó với gia đình những người lính đó và công luận về đạo đức, nhân bản.
Thấy gì khi những cảnh sát cơ động bị dân Mỹ Đức bắt giữ không đem theo thẻ ngành? Có người bảo đó là côn đồ. Mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ họ đi cưỡng chế đất đai của dân, đem hơi cay chuyên dụng theo để đàn áp dân và không cầm theo thẻ ngành là có sự chỉ đạo.
Không đem theo thẻ ngành để có thể chối, không thừa nhận mình là lực lượng cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ đàn áp dân do cấp trên, chính xác là đảng, giao cho. Không đem theo thẻ ngành để người dân không thể truy nguyên ra đơn vị, tướng tá nào đã trực tiếp ra lệnh để tướng tá còn dễ bề chạy tội, không bị truy xét, còn mạng lính và sự công chính, tính chính danh của lính không quan trọng.
Không đem theo thẻ ngành có nghĩa là cấp trên đã coi họ là những chiến sĩ có thể hi sinh khi làm nhiệm vụ, là coi họ như thiệt hại phụ trong cuộc chiếm đất, đàn áp dân.
Chính phủ sinh ra từ bạo lực, thủ đoạn nên luôn sử dụng bạo lực, thủ đoạn trong tất cả mọi tình huống.
Dân không bao giờ muốn đối đầu với chính quyền bởi dân sợ súng đạn, nhà tù và hệ thống pháp luật. Nhưng khi họ bị dồn đến bước đường cùng bởi không thể chịu đựng đàn áp thêm được nữa thì họ chấp nhận đối đầu bằng tất cả những gì họ có thể nghĩ ra và thực hiện. Bạo lực sẽ được đáp trả bằng bạo lực và từ phía người dân, những người yếu thế, thì đó là quyền tự vệ chính đáng.
Các anh công an, cảnh sát cơ động nghĩ gì khi được lệnh không đem theo thẻ ngành, không thể chứng minh thân phận trong một cuộc đối đầu với dân, những người trả lương cho các anh, nuôi các anh? Các anh chấp nhận một nhiệm vụ tự sát vì quyền lợi của nhóm lợi ích sẵn sàng hi sinh các anh như những thiệt hại phụ?
Dân đẻ ra các anh, đảng không đẻ, hãy nhớ điều đó.

Nguyễn Thị Bích Ngà

You May Also Like

Leave a Reply